Aankoop

Met oog voor detail, luisteren we nauwgezet en vormen een helder beeld van de eisen die u aan het te vinden huis stelt. Samen nemen we de verschillende buurten van Amsterdam door en kijken of er speciale wensen zijn waarmee we rekening kunnen houden. Met uw eisenpakket voortdurend in gedachten gaan we dagelijks door het nieuwe aanbod om persoonlijk het kaf van het koren te scheiden. We regelen de bezichtigingen en vergezellen u. Stapsgewijs ziet onze rol er tijdens de aankoop als volgt uit.

Bezichtigen
We plannen de bezichtigingen van de woningen van uw interesse en gaan samen met u op pad om deze te bekijken. We delen onze kennis over de buurt, buurtvoorzieningen, bewoners en scholen. Voor een deel putten we daarbij uit eigen ervaring aangezien we in bijna alle stadsdelen zelf hebben gewoond. Als het even kan gaan we per fiets, zodat we de sfeer van de omgeving maximaal beleven. Komt het voor u even niet uit? Net zo makkelijk doen wij dan een eerste bezichtiging alleen om vast te stellen of het voor u de moeite waard is om zelf te komen kijken. Zo blijft het aankoopproces in beweging.

Recherche
Raakt u serieus geïnteresseerd in een woning, dan vragen we de benodigde stukken op en onderzoeken of er sprake is van vervuiling, een ongezonde Vereniging van Eigenaren, betalingsachterstanden, burenoverlast, vreemde erfpachtvoorwaarden, enzovoort. We nemen contact op met de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht om naar de bouwkundige geschiedenis van het pand te informeren en onderzoeken zo nodig of het bestemmingsplan geen vervelende verrassingen kent. Al deze bevindingen bespreken we vervolgens met u. Met het onderzoek onder de arm kunnen we gaan onderhandelen.

Onderhandeling
Als u een woning helemaal ziet zitten en er blijken geen grote problemen aan het pand te kleven, dan onderhandelt ‘t Huys namens u met de verkoper over de prijs en de voorwaarden. De emotie halen we er op die manier uit, zodat we tot een optimale overeenkomst komen. Voor u wellicht een spannende stap, voor ons een handeling die we keer op keer zakelijk en efficiënt aanpakken. Altijd open en eerlijk, want daar houden we van.

Keuring
Hoewel ’t Huys Makelaardij uitstekend in staat is om een globale inschatting te maken van de bouwkundige staat van een pand, zijn we absoluut overtuigd van de noodzaak van een bouwkundige keuring. Het is een dubbelcheck waarmee we grote gebreken uitsluiten en bovendien een helder beeld krijgen van de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Zo’n keuring geeft dus veel duidelijkheid waarbij de baten vele malen hoger zijn dan de lasten. We plannen de afspraak voor de keuring en gaan samen met de bouwkundige door het pand. Als het rapport er is nemen we dat met u door en beantwoorden eventuele vragen.

Taxatie
Uw bank zal een taxatierapport willen zien van het huis voordat zij u een financiering verschaft. ’t Huys maakt daarom een afspraak met een taxateur en zijn er indien gewenst persoonlijk bij als deze de opname van het pand doet.

Notaris
Bij het notariskantoor van uw keuze plannen we een afspraak en zorgen dat de juiste stukken bij de juiste personen terechtkomen. We lezen het concept koopcontract grondig door en zien er op toe dat de gemaakte afspraken ook werkelijk in de overeenkomst terecht zijn gekomen. Mocht u over de koopakte vragen hebben, dan beantwoorden we die tijdens een voorbereidende ontmoeting die we voorafgaand aan het notarisbezoek hebben. Na het tekenen van de koopakte bewaken we de termijnen van de ontbindende voorwaarden.

Inspectie
Voorafgaand aan de overdracht, tijdens een tweede bezoek aan de notaris, vindt nog een inspectie van de woning plaats. Dit om te kijken of deze zich nog in dezelfde staat als tijdens de verkoop bevindt. Bij deze inspectie vergezellen we u. Daarna gaan we samen naar de notaris zodat tot slot de juridische levering van de woning plaats kan vinden.

Gefeliciteerd, u bent de trotse eigenaar van uw nieuwe woning.

Overweegt u een aankoop? Laten we kennismaken!